Αξιοποίηση συμβόλων για βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης σε παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές

Η παρούσα έρευνα εξετάζει το βαθμό και τον τρόπο (αποκωδικοποίησης και κατανόηση) που μπορεί να επωφεληθούν τα παιδιά κατά την ανάγνωση κειμένου όταν αυτό υποστηρίζεται ταυτόχρονα από σύμβολα. Η πιλοτική έρευνα έδειξε πως όταν το κείμενο παρουσιάζεται ταυτόχρονα με σύμβολα, η κατανόηση του γραπτού κειμένου βελτιώνεται σημαντικά. Η έρευνα σε επόμενο στάδιο θα φροντίσει να εξετάσει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων αλλά και διαφορετικές ομάδες.

EPOLOGO-LOGO white.png

Βραγαδίνου 15, κτίριο ΖΤ3, 1ος όροφος

3041 Λεμεσός, Κύπρος

  • EPILOGO

Internet policy | Legal disclaimer

Copyright © ΕΠΙΛΟΓΟ. All rights reserved.

Web design by DNA Web Team