Γλωσσικές και Επικοινωνιακές

Διαταραχές στην παιδική

ηλικία (2017-2020)

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία χρηματοδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο Εναρκτήριας Χρηματοδότησης προς την Έλενα Θεοδώρου PhD, ο μηχανισμός ανίχνευσης και διάγνωσης των παιδιών με Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, που εφαρμόζεται στην Κύπρο, τίθεται υπό διερεύνηση. Σε πρώτο στάδιο, τα διαγνωστικά εργαλεία γλώσσας, αστάθμιστα στην Κυπριακή διάλεκτο, τα οποία έχουν διαφανεί πως μπορούν επιτυχώς να εντοπίσουν τα παιδιά με γλωσσική διαταραχή (Theodorou, et al. 2016) χορηγούνται σε μεγάλο αριθμό παιδιών ηλικίας από 5 χρονών έως 9. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στον καθορισμό φυσιολογικών (τυπικών) τιμών καθώς επίσης και cut off scores για τις δοκιμασίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη διαγνωστική μπαταρία.

 

Αυτή η διαδικασία, παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα να καθοριστεί το ποσοστό των παιδιών (επιπολασμός) που παρουσιάζουν Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, πληροφορία απαραίτητη τόσο για συγκριτική έρευνα αλλά και για καθορισμό στάσεων στα πλαίσια της αποκατάστασης και της εκπαίδευσης.   Στη συνέχεια, αφού εντοπιστούν τα παιδιά τα οποία  παρουσιάζουν απόκλιση από την τυπική ανάπτυξη, θα μπορεί να δημιουργηθούν τα γλωσσικά τους προφίλ δίνοντας τη δυνατότητα αφενός να περιγραφούν οι γλωσσικοί υπότυποι της διαταραχής, αφετέρου να δημιουργηθούν στοχευμένα πρωτόκολλα παρέμβασης. Τα πιο πάνω γίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, και αυτό υπογραμμίζεται, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα παιδιά έχουν ως μητρική και πρώτη γλώσσα τη Κυπριακή ποικιλία.

Σε δεύτερο στάδιο πρόκειται να αξιολογηθούν άλλοι γλωσσικά διαταραγμένοι πληθυσμοί. Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία θα χαρτογραφηθούν οι γλωσσικές ικανότητες παιδιών (και νεαρών ενηλίκων) με διαταραχή στο αυτιστικό φάσμα, με υπερκινητικότητα ή/και διάσπαση προσοχής, με τραυλισμό, με γενετικά σύνδρομα (π.χ. Σύνδρομο Down) και με κοχλιακό εμφύτευμα. Αυτό θα επιτρέψει πρωτίστως τον καθορισμό του τρόπου που οι διάφορες παθολογικές καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν τη γλωσσική ανάπτυξη, αλλά ακόμα και τη σύγκριση των γλωσσικών ικανοτήτων τους ικανοτήτων συμβάλλοντας τόσο στην βελτίωση της αποκατάστασης αλλά και στη θεωρητική συζήτηση, και αφορά την προέλευση και τη φύση των γλωσσικών διαταραχών, καθώς επίσης και τον ορισμό τους. 

Πρόσκληση για

συμμετοχή σε έρευνα