• ΕΠΙ.ΛΟ.Γο

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή- Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Είστε εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (προδημοτική και δημοτική); Καλείστε να συμμετάσχετε σε έρευνα, η οποία διεξάγεται από τη φοιτήτρια λογοθεραπείας Μαρούσα Κυρίτση, στο πλαίσιο της πτυχιακής της εργασίας στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ. Για τις ανάγκες της έρευνας καλείστε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, για τη συμπλήρωση του οποίου θα χρειαστείτε περίπου 15’. Σχετικές, με τον σκοπό της έρευνας και με την ερευνητική διαδικασία, πληροφορίες ακολουθούν πιο κάτω.

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η καταγραφή των γνώσεων, στάσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή*. Επίσης, στόχο έχει να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διαχείριση των παιδιών αυτών, αλλά και να εντοπίσει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών κατά την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Απώτερος σκοπός είναι αξιοποιώντας τα πορίσματα της έρευνας, να προταθούν κατάλληλες δράσεις υποστήριξης της διαδικασίας εκπαίδευσης των παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συγγραφής της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας/υπεύθυνης ερευνήτριας, ενώ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και για παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Πρέπει να γνωρίζετε πως η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι εθελοντική. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή, να τερματίσετε τη συμμετοχή σας, χωρίς να ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο, απλά κλείνοντας το παράθυρο της οθόνης σας. Τα στοιχεία σας δεν αποθηκεύονται στο σύστημα.

Το ερωτηματολόγιο το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε, είναι ανώνυμο. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, ενώ θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους. Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, δεν θα γίνονται αναφορές που θα καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση οποιουδήποτε συμμετέχοντα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με την έρευνα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη ερευνήτρια ή την επιβλέπουσα ακαδημαϊκό. Τα στοιχεία επικοινωνίας ακολουθούν. Σημειώνεται πως η διεξαγωγή της έρευνας πέρασε μέσω διαδικασίας γνωμοδότησης από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. * Ο όρος Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή υιοθετήθηκε πρόσφατα από τη διεθνή βιβλιογραφία και είναι περίπου συνώνυμος με ορισμούς που χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα, όπως η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, η Πρωτογενής Γλωσσική Διαταραχή, η Γλωσσική Διαταραχή της Παιδικής Ηλικίας κ.λ.π. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Μαρούσα Κυρίτση, 4ετής φοιτήτρια Λογοθεραπείας, Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, ΤΕΠΑΚ E-mail: marizakyritsi@gmail.com Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99911315 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ: Δρ Έλενα Θεοδώρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογοθεραπείας/ Λογοπαθολογίας. Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης. Email.: eleni.theodorou@cut.ac.cy Tηλέφωνο επικοινωνίας: 25002327 Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν στον πιο κάτω σύνδεσμο:

*Required


Πιο κάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο σχετικά με την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή