• ΕΠΙ.ΛΟ.Γο

Γλωσσικές Διαταραχές - Στο επίκεντρο έρευνας που παρουσιάστηκε στο ΤΕΠΑΚ

Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος “COST IS1406” με τη συμμετοχή ερευνητών από 36 χώρες τόσο από την Ευρώπη όσο και εκτός. Από την Κύπρο συμμετέχουν οι καθηγήτριες του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κάκια Πετεινού, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καμπανάρου και η Λέκτορας Έλενα Θεοδώρου.Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ενισχύοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών με γλωσσικές διαταραχές στην Κύπρο και την Ευρώπη» στις 12 Οκτωβρίου 2016. Η ημερίδα, η οποία ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώθηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος COST IS1406 “Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond: A collaboration focusing on interventions for children with learning their first language” που σκοπό έχει να αναπτύξει τη γνώση στο πεδίο των γλωσσικών διαταραχών και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην έρευνα συμμετέχουν ερευνητές από 36 χώρες τόσο από την Ευρώπη όσο και εκτός. Από την Κύπρο συμμετέχουν οι καθηγήτριες του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κάκια Πετεινού, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καμπανάρου και η Λέκτορας Έλενα Θεοδώρου.


Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τη Γλωσσική Διαταραχή από τον καθηγητή του Νewcastle University Prof James Law, από την καθηγήτρια του McGill University Prof Elin Thordardottir, τη Λέκτορα του ΤΕΠΑΚ Δρ Έλενα Θεοδώρου και τον επιστημονικό διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης Δρ Ιωάννη Βογινδρούκα.

Ο όρος Γ.Δ. περιγράφει μια κατάσταση όπου τα επηρεαζόμενα άτομα αποτυγχάνουν να αναπτύξουν την γλωσσική ικανότητα, στα αναμενόμενα για την ηλικία τους επίπεδα, στην απουσία εμφανούς αιτίας, όπως οργανικές και αισθητηριακές βλάβες, γενετικές και ψυχιατρικές διαταραχές, νευρολογικές βλάβες και γενικές μαθησιακές δυσκολίες (νοητική υστέρηση). Η διαταραχή πιθανόν να συνοδεύει τα επηρεαζόμενα άτομα και στην ενηλικίωση. Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν πως περίπου 7% των παιδιών παρουσιάζουν Γ.Δ., με τα αγόρια να είναι πιο επιρρεπή. Τα παιδία με Γ.Δ. συχνά αναπτύσσουν συνοδές καταστάσεις όπως μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, δυσκολίες κοινωνικής συνδιαλλαγής και συναισθηματικές δυσκολίες.


Οι γλωσσικές δυσκολίες μπορεί να εντοπίζονται στην έκφραση ή/και στην κατανόηση του λόγου. Κάποια από τα γλωσσικά συμπτώματα είναι η αργοπορία στην κατάκτηση των γλωσσικών ορόσημων, η αλλοίωση φθόγγων, η αντικατάσταση φθόγγων, η απλοποίηση λέξεων, το φτωχό λεξιλόγιο, η παραγωγή μικρών προτάσεων, τα λάθη γραμματικής, η δυσκολία στην περιγραφή και τη διήγηση γεγονότων και καταστάσεων κ.λ.π.. Πρέπει να αναφερθεί πως η Γ.Δ. χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανομοιογένεια αφού υπάρχει διαφοροποίηση των γλωσσικών συμπτωμάτων από άτομο σε άτομο. Επιπλέον, η εκτεταμένη επιστημονική έρευνα σε διάφορες γλώσσες έχει αναδείξει ότι η γλωσσική συμπτωματολογία διαφοροποιείται για την κάθε γλώσσα.


Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση λόγου και γλώσσας, η οποία θα καταδείξει την ύπαρξη της διαταραχής, το παιδί πρέπει να λάβει ενισχυθεί γλωσσικά λαμβάνοντας λογοθεραπεία. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της γλωσσικής παρέμβασης έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά. Παρόλα αυτά αυτό το γεγονός ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί από τα διάφορα τμήματα παροχής υπηρεσιών σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τη μεγάλη διαφοροποίηση στη παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας σε αυτά τα παιδιά από τους διάφορους φορείς που στηρίζουν και παρέχουν τις απαραίτητες αυτές υπηρεσίες.