• ΕΠΙ.ΛΟ.Γο

Σεμινάριο για γονείς: «Είναι το παιδί µου έτοιµο για το δηµοτικό σχολείο;»

Η οµάδα εργασίας Work Life Balance και το Τµήµα Επιστηµών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστήµιου Κύπρου, σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Συνδέσµων Γονέων ∆ηµοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Πόλης και Επαρχίας Λεµεσού, σας προσκαλούν σε διάλεξη µε θέµα: «Είναι το παιδί µου έτοιµο για το δηµοτικό σχολείο; Γλωσσικοί και ψυχολογικοί παράγοντες ετοιµότητας», την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και ώρα 18:30 στο ΤΕΠΑΚ.

Χαιρετισµός από την κα. Λία Τσοδούλου, Πρόεδρο της Παγκύπριας Συνοµοσπονδίας Συνδέσµων Γονέων ∆ηµοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων.


Οµιλητές:

• «Σχολική ετοιµότητα: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες», ∆ρ Αριστονίκη Θεοδοσίου – Τρυφωνίδου, Ψυχολόγος, ∆ιδάκτορας Εξελικτικής – Σχολικής Ψυχολογίας


• «Εκπαιδεύοµαι… µε το παιχνίδι», Μαρία Παΐζη, Ειδική Εκπαιδευτικός, Μ.Sc. Γλωσσολογίας, Εξειδικευµένη στις Ειδικές ∆υσκολίες Μάθησης/∆υσλεξία


• «Γλωσσική διαταραχή και σχολική επίδοση», ∆ρ Έλενα Θεοδώρου, Λέκτορας Λογοπαθολογίας – Τµήµα Επιστηµών Αποκατάστασης Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου