Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο ΕΠΙκοινωνίας ΛΟγου και Γλώσσας (ΕΠΙΛΟΓο) αποτελεί μέρος του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Εργαστήριο ιδρύθηκε από τη Λέκτορα Λογοπαθολογίας Έλενα Θεοδώρου, για να καλύψει ερευνητικές, εκπαιδευτικές και κλινικές ανάγκες στους τομείς των Γλωσσικών και Επικοινωνιακών Διαταραχών στην παιδική ηλικία με χρηματοδότηση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εναρκτήρια χρηματοδότηση στη Λέκτορα Έλενα Θεοδώρου).  Για την ανάπτυξη και επιτέλεση των στόχων του το Εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητές τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και με ερευνητικά εργαστήρια εντός και εκτός Κύπρου. 

Συνοπτικά η δράση του εργαστηρίου σχετίζεται:

  • με τη χαρτογράφηση των γλωσσικών ικανοτήτων παιδιών με αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές (πρωτογενής και δευτερογενής)

  • τον σωστό εντοπισμό και αξιόπιστη αξιολόγηση των γλωσσικών δυσκολιών στην παιδική ηλικία

  • τη διερεύνηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας σε άτομα χωρίς ή με περιορισμένη λεκτική επικοινωνία

  • πως τα γλωσσικά προγράμματα συμβόλων και νοημάτων (π.χ. ΜΑΚΑΤΟΝ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στη λογοθεραπευτική παρέμβαση τόσο στο επίπεδο της αξιολόγησης όσο και στο σχεδιασμό της παρέμβασης

  • με τη διερεύνηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης παιδιών με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες, και συγκεκριμένα πως τα προγράμματα που χρησιμοποιούν χειρονομίες, νοήματα και σύμβολα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου

 

Υποδομή

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σταθμούς εργασίας, όπου οι ερευνητές και οι συνεργάτες τους μπορούν να αποθηκεύσουν και να αναλύσουν ερευνητικά δεδομένα. Είναι εξοπλισμένο μεταξύ άλλων με Διαγνωστικά Εργαλεία Γλώσσας, ταμπλέτες για ανάπτυξη πινάκων επικοινωνίας, εφαρμογές που αφορούν χρήση συμβόλων για γλωσσική ανάπτυξη κ.λ.π.

 

Υπεύθυνη Εργαστηρίου

Δρ ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Η Έλενα είναι Λογοθεραπεύτρια και κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Γλωσσολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η διδακτορική της διατριβή πραγματεύτηκε την ανίχνευση και διάγνωση της Αναπτυξιακής (Ειδικής) Γλωσσικής Διαταραχής σε κυπριόπουλα, και αφού βαθμολογήθηκε με Άριστα βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Είναι κάτοχος πτυχίου Λογοθεραπείας από το Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών και μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Language and Communication Impairment in Children από το Πανεπιστήμιο του Sheffield. Εκπαιδεύτηκε στο γλωσσικό σύστημα ΜΑΚΑΤΟΝ, που μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα φάσμα διαταραχών όπως γλωσσικές διαταραχές, σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας και μαθησιακές δυσκολίες, και είναι αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια του συστήματος. Καθόλη τη διάρκεια των βασικών της σπουδών υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος.

Η τρέχουσα ερευνητική της δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ερευνητικού Εργαστηρίου ΕΠΙ.ΛΟ.Γο, αφορά τον εντοπισμό και διάγνωση παιδιών με Αναπτυξιακή (Ειδική) Γλωσσική Διαταραχή και τη χαρτογράφηση των γλωσσικών τους ικανοτήτων με απώτερο σκοπό την πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Ασχολείται επίσης με τη διερεύνηση των παρεχόμενων υπηρεσιών λογοθεραπείας σε παιδιά με μη ή πολύ περιορισμένο επικοινωνιακό λόγο, εστιάζοντας στο πεδίο της Εναλλακτικής/ Επαυξητικής Επικοινωνίας.

 

Υπήρξε βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου Cyprus Acquisition Team (CAT), που στόχο έχει τη διερεύνηση της κυπριακής διαλέκτου από τη σκοπιά της κατάκτησης της από μονόγλωσσους, δίγλωσσους και πολύγλωσσους «τυπικά αναπτυσσόμενους» και «μη» πληθυσμούς. Επίσης, έχει εργαστεί και εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Η ερευνητική της συμβολή έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια καθώς και δημοσιευτεί σε συλλογές και επιστημονικά περιοδικά. Όσον αφορά την κλινική της εμπειρία, εργάστηκε στο Υπουργείο Υγείας σαν Λογοθεραπεύτρια των Ιατρικών Υπηρεσιών, εργάστηκε στη Δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση σαν Ειδική Δασκάλα-Λογοθεραπείας και σαν Συνδετική Λειτουργός Ειδικής Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια όπου εργάστηκε, παρείχε υπηρεσίες λογοθεραπείας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών γλώσσας, λόγου και επικοινωνίας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως παρείχε υπηρεσίες λογοθεραπείας σε παιδιά με αναπτυξιακές και νευρολογικές διαταραχές, με γενετικά σύνδρομα, με γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, με τραυλισμό κ.λ.π., και σε ενήλικες με διαταραχές φωνής, με νευρολογικές παθήσεις, κ.λ.π..

Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου Λογοπαθολόγων Κύπρου. Διετέλεσε εκπρόσωπος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου στο Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την περίοδο 2012-2015.

ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΡΝΑΒΑ

Η Μαρίνα σπούδασε Αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Essex και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με ειδικότητα στη γλωσσική ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Αγγλικών σπουδών.

 

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της εργασίας διενήργησε έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε επιστημονικό περιοδικό Linguistic Variation[Varnava, M. & Grohmann, K. K. (2014) Developments in the acquisition of Wh-interrogatives in Cypriot Greek. Linguistic Variation 14(01), 69 – 108]. Εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη γλωσσική ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα στο ερευνητικό  πρόγραμμα του καθηγητή K. K. Grohmann με τίτλο Generative Childhood -Holistic Investigations of Language Development (Gen-CHILD): Context Domain-Specific Socio-Syntax of First Language Acquisition in Cypriot Greek καθώς επίσης στο COST Αction ISO804 με τίτλο Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. 

 

Έχει εμπειρία στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με ερευνητικά πρωτόκολλα σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.  Από το 2017 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο ερευνητικό εργαστήριο ΕΠΙ.ΛΟ.Γ.ο κάτω από την καθοδήγηση της Δρ. Έλενας Θεοδώρου.

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΑΜΨΩΝ

Η Νικολέτα  σπούδασε Λογοθεραπεία στο ΤΕΠΑΚ και τον Σεμπτέμβριο του 2019 ολοκληρώσε τις μεταπτυχιακες σπουδές στο University of Sheffield. Η πρακτική της εξάσκηση επικεντρώθηκε σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακες διαταραχές, καθυστέρηση λόγου καθώς και αρθρωτικες και φωνολογικες διαταραχές.

 

Έχει επίσης ασχοληθεί με ενήλικες με αφασία, άνοια, διαταραχές καταποσης και κρανίοεγκεφαλικές κακώσεις. Είναι εγγεγραμμένη λογοπαθολογος από το 2017 και είναι κάτοχος πιστοποιητικου παρακολουθησης LSVT LOUD. Παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια για διάφορα θέματα Λογοθεραπείας που αφορούν τόσο ενήλικες όσο και παιδιά ενώ συνπαρουσίασε στο συνέδιο του Communication Matters που διεξήχθηκε τον Σεμπτέμβριο του 2017 την ερευνητική μελέτη με τίτλο "Investigating the assessment procedures for children with Complex Communication Needs: The Participation Model". 

 

Απο τον Οκτώβριο του 2019 εντάχθηκε στο ερευνητικό εργαστήρι "ΕΠΙ.ΛΟ.Γο" του τμήματος Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημείου Κύπρου.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

Η Αθανασία είναι Λογοπαθολόγος. Τον Ιούνιο του 2019, αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά την πρακτική της άσκηση ήρθε σε επαφή τόσο με παιδιά όσο και ενήλικες με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες. Η πτυχιακή της εργασία είχε ως τίτλο «Η ποικιλομορφία του λεξιλογίου στην αφήγηση σε παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή». Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν κυπριόπουλα παιδιά.

Η Αθανασία συμμετέχει σε επιστημονικά σεμινάρια που έχουν ως θέμα διάφορες πτυχές της Λογοθεραπείας. Από τον Ιούλιο του 2019, έχει εργοδοτηθεί από το ΤΕΠΑΚ ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο εργαστήριο ΕΠΙ.ΛΟ.Γ.ο. Κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεργασίας, συμμετέχει στη χορήγηση διαφόρων σταθμισμένων διαδικασιών καθώς και στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Είναι εγγεγραμένη Λογοπαθολόγος Κύπρου από το 2019.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η Σταυρούλλα είναι λογοπαθολόγος από το 2019. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου συνέχισε και της μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα Νευρογνωστικής Αποκατάστασης.

 

Έχει ασχοληθεί κλινικά κατά την πρακτική της άσκηση με την αξιολόγηση και παρέμβαση των διαταραχών επικοινωνίας ενηλίκων με επίκτητες νευρολογικές διαταραχές και νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Παράλληλα, εργάζεται σε ιδιωτικό γραφείο όπου παρακολουθεί παιδιά με νευρολογικές διαταραχές, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αρθρωτικές, φωνολογικές και γλωσσικές διαταραχές.

 

Η Σταυρούλλα παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια που αφορούν διάφορες πτυχές της Λογοθεραπείας, ενώ έχει παρευρεθεί ως ομιλήτρια σε μελέτη με τίτλο «Οι εμπειρίες των φροντιστών ατόμων με άνοια», στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2019, στην Πάτρα.

 

Έχει εργαστεί ως Ερευνητικός Συνεργάτης σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες και  σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Λογοθεραπείας, όπως είναι το «Constraint Induced Language Thearapy (CILT), ASPIRE» και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA2 «i-Train, Mobile Digital Training for Direct Care WorkersDealing with Stroke Survivors».

 

Είναι μέλος της ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος ΕΕΕ, AACTlab από το 2019 και μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή από το 2020.

 

Στο εργαστήριο ΕΠΙ.ΛΟ.Γ.ο έχει εργοδοτηθεί από τον Ιανουάριο του 2020.

 

Επιστημονικοί συνεργάτες

ΔΡ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ

H Μαρία είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης στο πρόγραμμα Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης. H Μαρία είναι πιστοποιημένη δίγλωσση (Αγγλικά και Ελληνικά) Λογοπαθολόγος, με πάνω από 25 χρόνια κλινικής και ακαδημαϊκής εμπειρίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

Παράλληλα, είναι η συγγραφέας του Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας, Αθήνα: Έλλην Publishing Co., το οποίο έχει υιοθετηθεί ως πρότυπο πανεπιστημιακού συγγράμματος στα προγράμματα Λογοθεραπείας σε Ελλάδα και  Κύπρο. Αναλαμβάνει επίσης τον ρόλο του Κλινικού Αξιολογητή & Θεραπευτή για την Ομάδα Κατάρτισης Πτυχίων Κύπρου, μια διεπιστημονική ερευνητική πρωτοβουλία στην Κύπρο και συμμετέχει σε όλα τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται στην ομάδα.

 

Επιπλέον, ήταν μέλος της επιτροπής διαχείρισης της δράσης COST IS0804 για την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή σε δίγλωσσα παιδιά και συμμετέχει στην ομάδα εργασίας 2 της δράσης COST 0812 για την αφασία καθώς επίσης και στο προσφάτως εκπονούμενο ερευνητικό COST ACTION IS1406-Enhancing children’s oral language skills across Europe.

ΔΡ. ΚΑΚΙΑ ΠΕΤΕΙΝΟΥ

H Κάκια είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατέχει δίπλωμα Bachelor of Science και Master’s in Education στον κλάδο της Λογοθεραπείας  από το University of Georgia, USA όπως επίσης και διδακτορικό τίτλο PhD από το City University of New York Graduate Center, NY, USA με γνωστικό αντικείμενο τις επιστήμες λόγου και ακοής. Δίδαξε ως Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών στις Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας (Communication Sciences and Disorders) του Πανεπιστημίου Yeshiva που υπάγεται στη Σχολή Επιστημών της Υγείας του Ιατρικού Κολεγίου Albert Einstein College of Medicine, USA και ως επισκέπτρια Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Τμήμα Κλινικής Γενετικής) και υπήρξε επιστημονική υπεύθυνος διαφόρων επιχορηγημένων ερευνητικών προγραμμάτων στην Κύπρο και στη Ευρώπη.  Είναι κάτοχος του πιστοποιητικό κλινικής ικανότητας (Certificate of Clinical Competence) του Αμερικανικού Συλλόγου Λογοπαθολόγων, (Αmerican Speech Language and Hearing Association), μέλος του Συνδέσμου Κλινικής Γλωσσολογίας και Φωνητικής (International Clinical Phonetics and Linguistics Association), του Συνδέσμου για Έρευνα στην Εξέλιξη του Παιδιού (Society for Research in Child Development) και επιστημονικό στέλεχος του Παγκοσμίου Συλλόγου Λογοπεδικής και Φωνιατρικής (ΙΑLP).

Είναι επίσης εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου Λογοπαθολόγων Κύπρου. Η ερευνητική της εργασία έχει δημοσιευτεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια με ερευνητικές ανακοινώσεις. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα χαρακτηριστικά της πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης και γλωσσικής αργοπορίας με στόχο τον εντοπισμό και την ανίχνευση προγνωστικών παραγόντων της χρόνιας γλωσσικής διαταραχής (ειδική γλωσσική διαταραχή, αναπτυξιακή λεκτική απραξία, διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, σχέση φωνολογικής ικανότητας και  σημασιολογικής ποικιλομορφίας. Επίσης εστιάζεται στην ανάπτυξη έγκυρων και αποτελεσματικών εργαλείων ανίχνευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης προβλημάτων επικοινωνίας στον παιδιατρικό πληθυσμό με απώτερο στόχο την αποκατάσταση των διαταραχών της επικοινωνίας.

Η Κάκια είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Ερευνητικού Εργαστηρίου ΘΕΡΑΠΟ. http://theralab.cut.ac.cy/?lang=el

ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΕΤΤΟΣ

Ο Ιωάννης κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Στατιστικής από το Imperial College London. Η διδακτορική του διατριβή είχε ως θέμα τους τυχαίους αριθμούς (Monte Carlo Simulation) με ειδίκευση στα γεγονότα πολύ μικρής πιθανότητας (Rare Event Simulation). Κατέχει επίσης πτυχίο και μεταπτυχιακό στα μαθηματικά από το Imperial College London με ειδικότητα την Στατιστική και τα Καθαρά Μαθηματικά. Στο πτυχίο του έχει βραβευτεί με το Gloucester Research Prize of Excellence.

ΔΡ. ΗΛΙΑΔΑ ΠΑΜΠΟΥΛΟΥ

Η Ηλιάδα σπούδασε λογοθεραπεία στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών και συνέχισε τις σπουδές της στο King’s College London, αρχικά για το MSc στην Υποστηρικτική Τεχνολογία και μετέπειτα για τις διδακτορικές σπουδές. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έλαβε συνολικά τέσσερις χορηγίες από διάφορα ιδρύματα και πιο συγκεκριμένα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης και το Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

 

Επιπρόσθετα, η διδακτορική της διατριβή συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Το τρέχον ερευνητικό της έργο αφορά, κυρίως, το πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας (Augmentative and Alternative Communication) και αποσκοπεί στην βελτίωση παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας για άτομα με μειωμένη ή καθόλου λεκτική επικοινωνία. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την περιεκτική αξιολόγηση, τις διάφορες μεθόδους παρέμβασης μέσω τεχνολογικών βοηθημάτων και τους παράγοντες που αφορούν την αποδοχή/απόρριψη της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.

 

Αναφορικά με την κλινική της εμπειρία, μεταξύ άλλων, εργάστηκε ως λογοθεραπεύτρια σε δημόσια σχολεία στην Κύπρο και στην Αγγλία προσφέροντας συνάμα τις υπηρεσίες της σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Αγγλία όσον αφορά τα γραφικά σύμβολα. Η Ηλιάδα έχει ως στόχο να βοηθήσει έμπρακτα τα άτομα με ελάχιστη ή καθόλου λειτουργική λεκτική επικοινωνία, γι΄ αυτό το λόγο δημοσιεύει τα αποτελέσματα των ερευνητικών της έργων σε επιστημονικά άρθρα και παρουσιάζει την έρευνα της σε συνέδρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ως μέρος της κοινωνικής της προσφοράς, μέσω διαφόρων εργαστηρίων και σεμιναρίων, εκπαιδεύει τόσο ειδικούς (π.χ. λογοθεραπευτές) όσο και γονείς σε θέματα που αφορούν άμεσα το πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας.

Ο Γιώργος εργάζεται ως ακαδημαϊκός στο Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και είναι συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας Γλωσσολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Κύπρου. Ο Γιώργος έχει εργαστεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο RUDN, ως αναπληρωτής λέκτορας  Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Central Lancashire και ως Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής του Εργαστηρίου Φωνητικής του Πανεπιστημίου RUDN και κύριος ερευνητής σε προγράμματα απόκτησης ομιλίας. Ο Γιώργος έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 20 εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά υψηλής απήχησης.

 

Του έχει απονεμηθεί δύο φορές το Βραβείο Αναγνώρισης Έρευνας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και έχει κερδίσει τρεις ερευνητικές υποτροφίες: μία στο Πανεπιστήμιο RUDN, μία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και μία στη δράση Marie Skłodowska-Curie. Τέλος, το έργο του Γιώργου εμφανίστηκε στο έγκριτο αμερικανικό περιοδικό Forbes (2020) και καλύφθηκε από τον Canadian national public broadcaster(CBC) (2021).

ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ